Center za kreativne industrije

Povezujemo podjetja in kreativce, vodimo projekte in razvijamo modele sodelovanje z namenom ustvarjanja dodane vrednosti z inovacijami izdelkov, storitev in procesov.

O nas

O nas


Povezujemo podjetja in kreativne industrije, vodimo projekte in razvijamo modele sodelovanja za inovacije izdelkov, storitev in procesov. Ustvarjamo realne možnosti za izboljšave izdelkov, storitev in procesov, ki dvigujejo dodano vrednost in konkurenčnost na trgu.

Center za kreativne industrije Maribor je neprofitni zasebni zavod ustanovljen leta 2016 s strani podjetij iz različnih panog Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Marles hiše Maribor d.o.o., Mikropis Holding d.o.o. in Steklarna Hrastnik d.o.o. Proizvodna podjetja so prepoznala velik potencial za sodelovanje z ustvarjalci pri procesu inoviranja lastnih produktov, storitev in procesov. Združila so sredstva za spodbujanje in razvoj delovanja zavoda, da bi prebudila potencial znanj, izkušenj in industrij predvsem v slabše razvitih industrijskih regijah. Podjetja ciljajo na doseganje večjega tržnega potenciala in mednarodne konkurenčnosti. Pri tem sodelujejo s strokovnjaki, ki so svoje izkušnje pridobivali v kulturnem in kreativnem sektorju, nekateri tudi kot člani ekipe, ki so v letih 2010-2013 vodili in izvajali Evropsko prestolnico kulture Maribor 2012.

Inovativnost v podjetja s KKI


Glede na položaj Slovenije v primerjavi z razvitimi članicami EU ter potencial, ki ga predstavlja kultuno kreativni sektor (KKS) za gospodarsko rast in zaposlovanje, verjamemo, da se je z usmerjanjem v spodbujanje razvoja in rasti tega sektorja ter s povezovanjem s preostalimi sektorji, tako gospodarstva koz z javnim sektorjem, možno prebuditi stalen razvoj gospodarstva in s tem obilja v družbi.

Pozitiven učinek razvoja kulturno kreativnega sektorja je bil s študijami dokazan na različnih področjih, v turizmu, modni industriji, industriji luksuznih izdelkov ter v tradicionalni proizvodni industriji. Podjetja, ki za sodelovanje z ustvarjalnimi dejavnostmi porabijo dvakrat več od povprečne porabe, imajo 25 odstotkov več možnosti, da ustvarijo inovativen izdelek.

Potrebe in priložnosti za sodelovanje med podjetji in KKS:

  • povečanje tržnega deleža KKS in s tem inovativnih storitev in produktov z bolj strateškim nastopatom na trgu;
  • priložnost povezovanja z novonastalimi oz. nastajajočimi podjetji prinaša v podjetja večjo inovativnost;
  • ustvarjanje priložnosti na trgu z izobraževanjem in usposabljanjem bodočih in potencialnih uporabnikov storitev;
  • vključevanje oblikovanja v inovacijske procese (spodbujanje razumevanja vpliva oblikovanja na inovacije, spodbujanje inovativnosti v industriji temelječe na oblikovanju za namen krepitve konkurenčnosti, spodbujanje vključevanja oblikovanja za razvoj javnega sektorja);
  • prispevanje kulture k razvoju in raziskavam, indikatorji prelivanja učinkov iz kulture v podjetja kažejo na potencial inovativnih idej v sektorju kulture, kot tudi inovacijam v drugih sektorjih;
  • potrebe delodajalcev po ustreznem znanju in usposobljenosti kadrov; 
  • prožne oblike učenje, ki temelji na sodelovanju med delodajalci in visokošolskimi zavodi v obliki razvoja inovativnih/aktivnih učnih metod, praktičnega usposabljanja, raziskovalnih projektov, kariernega svetovanja in preverjanja kakovosti;
  • pomanjkanja znanja s strani kreativcev za lasten obstoj v gospodarskem okolju, iskanje tržnih priložnosti oz. sredstev na trgu;
  • naložba razvojnih sredstev za podporo poslovnim odločitvam pri novih produktih in storitvah.

Naš namen


Inovacije

inovirati produkte, storitve in procese z izrazito dodano vrednostjo in tržnim potencialom

Potencial

uporabiti potencial potrošnikov in zaposlenih za inoviranje

Povezovanje

povezovanje podjetij in kreativcev skozi izzive podjetij ter s podpornim gospodarskim okoljem

Podpora

podpora razvojnim oddelkom podjetij

Izboljševanje

izboljševanje modelov sodelovanja za spodbujanje inovativnosti v podjetjih

Izobraževanje

izobraževanje in svetovanje s področja poslovanja, trženja, raziskovanja

Povečevanje možnosti

povečati možnosti zaposlovanja in razvoja dejavnosti kreativcev

svetovanje in izvajanje projektov na področju komuniciranja in odnosov z javnostmi

preko 200 projektov

menedžment kulturnih in gospodarskih družb

priprava modela upravljanja kulturnega centra Pekarna, uprave in nadzorni svet gospodarskih družb

Evropska prestolnica kulture Maribor 2012

Povezovanje v projektne skupine z več 1000 umetniki, arhitekti, oblikovalci, akademiki, gospodarstveniki. Dosegli so do 92 odstotni kvantitativni dvig prihodkov v mestu s pomočjo kulture, dvignili zadovoljstvo obiskovalcev kulturnih dogodkov, v letu izvedbe (2012) zabeležili porast turizma v mestu za 25 odstotkov.

Vodenje razvojnih projektov in upravljanje v organizacijah in podjetjih
priprava kulturnih dogodkov in literarnih festivalov

razstave v galeriji Media Nox, Fabula, Dnevi poezije in vina, Slovenski dnevi knjige, Mednarodni festival računalniške umetnosti, Festival Performa, Evropska prestolnica mladih 2013

priprava strateških dokumentov na področju kulture in mladine

lokalni program za mladino, razpisna komisija na področju kulture v Občini Ruše

Kontakt


Želite sodelovati z nami? Pokličite nas ali pa nam pošljite elektronsko pošto!

+386 41 789 293